اپلیکیشنی برای والدین کودکان

دردونه اپلیکیشن جامع محتوایی با خدمات لوکیشن بیس برای والدین کودکان است.

انواع بازی‌های مهارتی و آموزشی، رشد هوش و خلاقیت کودکان و نکات تربیتی متنوع در این اپلیکیشن گنجانده شده است. همپنین بر اساس موقعیت مکانی خود می‌توانید مراکز تفریحی و درمانی مرتبط با کودکان را در اطراف خود بر روی نقشه بیابید.