فروشگاه اپ کشور افغانستان

اپ بازار یک مارکت نر مافزاری اندروید و باز یهای اندروید م یباشد که برای
بازار افغانستان طراحی شده است.
با این فروشگاه م یتوان به گلچینی از نر مافزار های افغان به راحتی
دسترسی پیدا کرد و آنچه نیاز است را دانلود نمود.

 

امکانات و قابلیـت ها

+ امکان فروش اپ ها در فروشگاه
+ قابلیت قراردادن اپ هی گزینش شده توسط مدیر
+ امکان مشاهده ی آمار و فروش اپ برای تولید کنندگان
+ قابلیت درون خرید
+ قابلیت انتشار و ویرایش توسط برنامه نویسان
+ پوش نوتیف و آپدیت
+ قابلیت دسته بندی و لیست