بازی سبک داستانی  و امتیازی

داستان بازی از خواستگاری آقای موتوری از دختر مش رحیم شروع میشه. جایی که مش رحیم شرط و شروط برای ازدواج دخترش میذاره و قهرمان قصه ما مجبور میشه که دور ایران رو بگرده تا شرایط مش رحیم رو به دست بیاره.

تو راه با آدم‌های جور واجور و ماموریت‌های مختلفی روبرو میشه که میتونه با انجام دادن کارهایی که بهش داده میشه امتیاز و سکه جمع کنه و به مراد دلش نزدیک تر بشه.

 

امکانات و قابلیت‌ها

+ قابلیت شخصی‌سازی شخصیت اصلی
+ بخش داستانی و بخش بی پایان
+ محیط متنوع و موتورهای مختلف
+ امکان دریافت سکه با گذراندن ماموریت ویژه