بازی تو سبک رانندگی تو ترافیک

راننده برو بازی در سبک رانندگی در ترافیک است که در دسته‌های پر مخاطب سبک رانندگی قراردارد. راننده برو در کنار هیجان بازی رانندگی در ترافیک با قابلیت‌های که به بازی اضافه شده است هیجان را چندبرابر کرده است، از جمله این قابلیت‌ها میتوان منحرف و منهدم کردن ماشین‌های در مسیر را اشاره کرد. در مسیر سکه‌های قرار دارد که ما میتوانیم آن‌ها را جمع کنیم و برای دریافت بیشتر سکه ماشین‌های صد راه را منهدم کنیم .