فقط کافیست سه تا شکل های یکسانی که کنار هم هستند را انتخاب کنید تا امتیاز بدست بیارید. فقط حواستان باشد زمانتان تمام نشود.