بازی در قالب راننده تاکسی

در این بازی بازیکن هدایت یک تاکسی در فضای سه بعدی را بر عهده دارد و باید ضمن تصادف نکردن، مسافرها را سوار و به مقصد برساند و در ازای آن پول به دست بیاورد. همچنین در طول بازی ماموریت‌هایی وجود دارد که بازیکن با انجام هر کدام از ماموریت‌ها مقداری امتیاز تجربه (XP) و مقداری سکه دریافت میکند.

 

امکانات و قابلیت‌ها

+ طراحی کاربر پسند
+ کاربر می‌تواند بعد از ورود اولیه به اپ به کارآیی اصلی و فعالیت بعدی که باید انجام دهد پی ببرد
+ نحوه خرید و اشتراک برای کاربر قابل فهم است
+ تغییر صفحات و بازگشت به صفحه قبلی در همه ی قسمت‌های اپ انجام می‌پذیرد و کاربر در صفحه گیر نمی‌کند
+ کارایی در سرعت پایین اینترنت
+ فروشگاه پویا و محتویات فراوان برای فروش و هدیه دادن به کاربر
+ مسافرهای متنوع و مختلف برای محیط‌های مختلف
+ +بیش از ۲۰ مدل ماشین جذاب و ۳ محیط مختلف
+ +مسابقات هفتگی با شرایط رقابتی
+ +ماموریت‌های جانبی متنوع