بازی مللاک بازی استراتژیک و جذاب با هدف آشنا کردن کلی بازیکن ها با حرفه مشاور املاکی می باشد. این بازی دارای 2 مد بازی می باشد: 1- خرید و فروش 2- رهن و اجاره در مد اول بازی، در ابتدا گرانترین خانه شهر(خانه به صورت تصادفی انتخاب می شود) به کاربر نمایش داده می شود و ماموریت بازیکن خرید و فروش خانه های دیگر است تا بتواند با سود پول خرید و فروش، آن خانه اصلی را خریداری نماید. خانه هایی که برای خرید آزاد می شوند به کاربر نمایش داده می شوند، و کاربر باید با توجه به پولی که دارد آن خانه را خریداری کند. قیمت خانه درحال بالا رفتن است و در صورت رسیدن قیمت خانه به بالاترین قیمت خود، قیمت آن تا پایین ترین قیمت کاهش پیدا می کند. برای کسب سود مناسب از خرید هر خانه، کاربر باید پس از خرید خانه، زمانی را صبر کند تا خانه به بالاترین قیمت خود برسد و سپس آن را بفروشد. در مد دوم بازی، کاربر باید برای مشتری های که به املاکی مراجعه می کنند خانه پیدا کند. در شهرتعدادی خانه مجهول به کاربر نشان داده می شود و کاربر با کلیک کردن بروی آنها در صورت تمایل و داشتن مشتری مورد نظر آن خانه را فایل می کند که برای این امر باید پول پرداخت کند. سپس مشتری مورد نظر را به درون خانه می کشد.