مؤسسه فرهنگی دیجیتال

کلید طلایی جهان معاصر

Unsplashed background img1

توسعه اپ موبایل در کلید

امروزه تلفنهای هوشمند خصوصی ترین وسیله هر فرد و نزدیکترین وسیله به اوست و ما آگاهانه از این فرصت بوجود آمده برای خدمت رسانی به جامعه استفاده کردیم و قدم در راه تولید کاربردی ترین نرم افزارها برای این منظور گذاشتیم.

اپلیکیشن ها

اسب بازار

نسیم

ترمه

نمکدون

ملودی

صندلی داغ

کیوسک شیک پوش ها

کیوسک دیدنی ها

کیوسک حافظ

جایزه

پیکسل

پیشواز

کیوسک پشت صحنه

آوای انتظار

کیوسک آشپزی

دکه

چکاوک

باشگاه بام

زبان محلی

چارگوش

ویداپ

استادیوم

فیلم باز

دوربین

درخت انگلیسی

پله

شومات

فیلم باز

پسر خوانده

فایو

مؤسسه فرهنگی دیجیتال

کلید طلایی جهان معاصر

Unsplashed background img1