بازی حدس شهر

کد مسابقه8455 
زمان شروع01/02/1395 
زمان پایان05/03/1395 
موضوع 
سوالات20 
قیمت سوال1500 
توضیحات
در این سرویس بازی و سرگرمی ابتدا یک معرفی کوتاه و اجمالی از یک شهر(شهر مد نظر) پرداخته میشود و سوالی که از کاربر پرسیده میشود مربوط به همان شهری است که در مورد آن توضیح داده شده منتهی به این صورت سوال از کاربر پرسیده میشود که جواب از یک سری کلمات به هم ریخته تشکیل شده که کاربر باید با چسباندن کلمات به حدس شهر مورد نظر بپردازد که هر دو گزینه بسیار شبیه به همدیگر می باشد که کاربر و شرکت کننده باید با دقت بالایی حدس شهر بپردازد. 
محتوای نمونه
1500 ریال
کد مسابقه 8455
 

نظر شما

sendارسال