درخت انگلیسی

توضیحات

انجام تنظیمات مورد نیاز اعم از کاهش یا افزایش صدا، تنظیمات زبان و ...
امکان روزانه 6 بازی رایگان
مجموعه کاملی از ضرب المثل ها، اصطلاحات، کلمات کاربردی
آموزش از طریق ویدئو
بازی و حدس کلمات
کمک به کاربر برای حدس درست کلمات: حذف حرف، نمایش حرف
امکان پرداخت درون برنامه ای برای انجام بازی بیشتر
امکان روزانه 4 بازی رایگان

 

 
 

نظر شما

sendارسال