زبان محلی

توضیحات

تنظیم خودکار صفحه بازی با هر سایز صفحه ای
بخش انجام تنظیمات مورد نیاز اعم از کاهش یا افزایش صدا، تنظیمات زبان و ...
راهنمای استفاده از اپ در حین بازی برای کاربر توضیح داده می شود
و در هر مرحله ای که باشد می تواند راهنما را درخواست کن و حتی بخشی جداگانه به عنوان راهنما در برنامه در نظر گرفته شده است
امکان پرداخت درون برنامه ای در اپ وجود دارد
امکان خرید مرحله در اپ وجود دارد.(بخش خرید سکه و سکه مجانی)
امکان روزانه 6 بازی رایگان
دسته بندی آموزشی زبان ها در طبقه بندی های زیر:
ترکی مشهدی کردی خرم ابادی کرمانشاهی کرمانی همدانی گیلکی  اصفهانی دزفولی بختیاری

 
 

نظر شما

sendارسال